W załączeniu przedstawiamy do wglądu umowę ubezpieczeniową zawartą z firmą Uniqa na rok 2017 – polisa NW , polisa OC
W oparciu o umowę oraz druk zgłoszenia zdarzenia można ubiegać się o odszkodowanie (zasady zgłaszania szkody).
Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest opłata przez klub składki członkowskiej na rok 2017 według zasad określonych w załączonym dokumencie. Ubezpieczenie z poprzedniego roku automatycznie jest przedłużane na rok bieżacy (chyba, że dany klub zadeklaruje rezygnację z kontynuowania ubezpieczenia w WZ LZS w Opolu i nie wniesie opłaty członkowskiej za rok 2017)

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Termin składania ofert - 20.01.2017 r.
W ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

  1. szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (Kadry Wojewódzkiej Młodzików, Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych i Kadry Marszałkowskiej) oraz wspieranie szkolenia kadr wojewódzkich – przewidziane dofinansowanie 500 000 zł,
  2. wspieranie udziału w zawodach sportowych dzieci i młodzieży (na Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży) oraz zawodników reprezentujących najwyższy poziom sportowy w danej dyscyplinie w województwie opolskim – przewidziane dofinansowanie 1 670 000 zł,
  3. wspieranie szkolenia sportowego sekcji sportowych uczestniczących w Systemie Sportu Młodzieżowego – przewidziane dofinansowanie 350 000 zł,
  4. organizacja imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa opolskiego – przewidziane dofinansowanie 650 000 zł,
  5. upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach w ramach programów i projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polskie Związki Sportowe – przewidziane dofinansowanie 430 000 zł.

    Więcej na temat procedur uczestniczenia w konkursie można przeczytać tutuaj.

9 grudnia w Dobrzeniu Wielkim odbyły się halowe Drużynowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych "Bez Barier".
W imprezie uczestniczyło ponad 200 zawodników z 50 drużyn.
Dużą frajdę wszystkim uczestnikom sprawiła wizyta Świętego Mikołaja, który przyniósł każdemu prezent.
Komunikat końcowy , galeria , artykuł z Echo Gmin Opolskich

Podajemy informację o organizacji kursów dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (organizatorów kolonii i zgrupowań sportowych). Czytaj tutaj.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otwartym konkursem ofert na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu składa ofertę pn.  „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa. Zajęcia upowszechniające łyżwiarstwo dla dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich i małych miasteczek województwa opolskiego”.
W związku z powyższym zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, mające siedzibę na terenie województwa opolskiego, realizujące pozalekcyjne zajęcia sportowe, które chciałyby uczestniczyć  w projekcie w terminie 2 stycznia – 31 marca 2017 r. Ilość zajęć w miesiącu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń. Deklarację przystąpienia do udziału w nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach prosimy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (na każdą grupę 15 osobową osobne zgłoszenie). Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość grup ćwiczebnych będzie uzależniona od przyznanych przez MSiT środków finansowych.
Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 30 listopada br. W przypadku pytań proszę o kontakt z Wiceprzewodniczącą WZ LZS w Opolu panią Anną Kocińską-Scholz tel. 509 510 890.