WZ LZS Opole  

   

Nasza działalność  

   

W ramach odpisu 1% od podatku za 2016 rok wpłynęły na nasze konto środki w wysokości 7 902,80 zł. Z otrzymanych środków większa cześć dotyczy wpływów zadeklarowanych na kluby LZS, które przekazaliśmy do ich dyspozycji (w całości bez dodatkowych kosztów obsługi).
Za naszym pośrednictwem największe kwoty trafiły do:
- LZS Victoria Chróścice (sekcja mażoretki) - 1 589,80 zł,
- LKS Ziemia Opolska - 901,10 zł
- LKS Sokół Bierdzany - 989,10 zł
Zachęcamy wszystkich do korzystania z odpisu 1% podatku za rok 2017 i deklarowanie środków na organizacje LZS - to dobry sposób na współfinansowanie lokalnych klubów LZS i całego naszego Zrzeszenia.

   
© ALLROUNDER