Prezydent Miasta Opola oraz Kapelan Sportu Opolskiego zapraszają wszystkich sportowców, kluby sportowe oraz osóby które kochaja sport na wspólne dzielenie sie opłatkiem.
Spotkanie opłatkowe odbędzie się w Opolu 18.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 - przy lodowisku na Stawie Zamkowym oraz w namiocie EKO Ciepło.


 

22.11.2017 r. w Dobrzeniu Wielkim odbyły się Mikołajkowe Igrzyska „Bez Barier".
Zawody miały charakter świąteczny, a na uczestników Igrzysk czekało wiele niespodzianek w tym wizyta Świętego Mikołaja, który w tym roku swoją misję rozpoczyna właśnie od wizyty w Dobrzeniu Wielkim.
W Igrzyskach wzieło udział 59 drużyn (około 300 osób) z 24 ośrodków z województw; opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Komunikat końcowy Igrzysk

Galeria zdjęć

24.11.2017 w Domaszowicach odbyła się uroczysta ceremonia podsumowania Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich. Oprócz przedstawicieli szkół, które zajęły czołowe miejsca w generalnych klasyfikacjach punktowych (w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych) w podsumowaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz na czele z Wójtem Zenonem Kotarskim oraz Wojewódzki Kurator Oświaty Michał Siek. Ceremonia odbyła się w miłej atmosferze, okraszona tanecznymi i wokalnymi występami uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Bardzo interesujący był także pokaz zapasów wykonany przez uczniów szkoły w Domaszowie - członków LKS Orzeł Namysłów.
Jednym z ważnych punktów spotkania było złożenie przez Przewodniczącego Gerarda Halemę podziękowań Panu Janowi Kwaśnickiemu za wieloletnią pomoc i duży wkład w rozwój Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich na Opolszczyźnie.
Prezentacja z przebiegu ceremonii podsumowania Igrzysk 2017

Wyniki punktacji generalnej szkół podstawowych

M Nazwa szkoły Gry zespołowe Lekkoatletyka Szkoła
Dziew. Chłopcy Razem gry Dziew. Chłopcy Razem L.A.
1 SP Dąbrowa (Dąbrowa) 180.0 104.0 284.0 170.0 149.0 319.0 603.0
2 SP Strojec 141.0 84.0 225.0 93.0 99.0 192.0 417.0
3 SP Domaszowice 56.0 60.0 116.0 91.0 115.0 206.0 322.0
4 SP Jełowa 80.0 56.0 136.0 70.0 70.0 140.0 276.0
5 SP Tarnów Opolski 89.0 56.0 145.0 56.0 64.0 120.0 265.0
6 SP Pokój 92.0 50.0 142.0 63.0 59.0 122.0 264.0

Wyniki punktacji generalnej szkół gimnazjalnych

M Nazwa szkoły Gry zespołowe Lekkoatletyka Szkoła
Dziew. Chłopcy Razem gry Dziew. Chłopcy Razem L.A.
1 PG Korfantów 56,0 92,0 148,0 191,0 168,0 359,0 507,0
2 PG Pokój 116,0 108,0 224,0 108,0 118,5 226,5 450,5
3 PG Domaszowice 88,0 64,0 152,0 99,0 181,0 280,0 432,0
4 PG Rudniki 40,0 144,0 184,0 101,0 91,5 192,5 376,5
5 PG Stare Siołkowice 120,0 60,0 180,0 94,5 91,0 185,5 365,5
6 PG Dąbrowa (Dąbrowa) 96,0 80,0 176,0 90,0 77,0 167,0 343,0

99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w Korfantowie uczczono na sportowo. W piątek 10 listopada 2017 r. już po raz 30 zorganizowane zostały Ogólnopolskie Biegi Crossowe. Na starcie stanęło blisko 600 zawodników z województwa opolskiego i śląskiego, którzy rywalizowali ze sobą w dziesięciu kategoriach wiekowych. Łącznie odbyło się dwadzieścia biegów na dystansach od 200 m do 1000 m, osobno dla dziewcząt i chłopców. W trakcie zawodów każdy uczestnik mógł liczyć na gorącą herbatę oraz skromny poczęstunek, o który zadbali organizatorzy zawodów. Po wręczeniu nagród rzeczowych, medali oraz dyplomów dla zwycięzców poszczególnych kategorii odbyło się dodatkowe losowanie nagród niespodzianek. Współorganizatorami tegorocznych biegów byli: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, Urząd Gminy w Korfantowie, Opolski Związek Lekkiej Atletyki w Opolu, Gminne Zrzeszenie LZS w Korfantowie, Szkolny Związek Sportowy w Korfantowie oraz Starostwo Powiatowe w Nysie.

 

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu „Umiem Pływać 2018”. Program zakłada prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania.
Więcej informacji w załączonym piśmie. Deklaracja udziału w programie.